Loading…

Odpočinout si od pracovních povinností a stresu, vyléčit zdravotní potíže nebo nabrat síly při rekonvalescenci.Motivy, proč jezdíme do lázní, jsou různorodé a tomu se přizpůsobují i lázeňské programy. Dnes už se jejich nabídka neomezuje jen na klasické lázeňské pobyty, programy pro seniory či děti, ale zahrnuje také populární wellness programy. Ty jsou ušity opravdu na míru a vyzkoušet můžete třeba programy manažerské, antistresové, redukční, detoxikační nebo wellness & beauty a řadu dalších, které jsme pro vás připravili v Lázeňském hotelu PARK**** v Poděbradech.

Díky využívání přírodních léčivých zdrojů je lázeňskou léčbu možné považovat zavýrazně šetrnější k lidskému organismu než je léčba medikamentózní či radikální nevratný lékařský zákrok. Lázeňská léčba má prokazatelné výsledky zejména u stavů po těžkých onemocněních i operacích a u chronických onemocnění. Cílem lázeňské léčby je dokončit léčebný proces v návaznosti na péči v nemocnicích či odborných ambulancích. U chronických onemocnění je jejím cílem stabilizovat stav pacienta a průběh jeho nemoci.

Účinky lázeňských pobytů

Naše západní medicína považuje člověka za jakýsi biologický stroj, protože ho vidí jen z úzkého mechanistického pohledu molekulární a celulární biologie. Jiné pohledy si zakázala. Chceme-li však upřímně léčit své pacienty, nestačí léčit pouze nemoc či orgán, ale musíme léčit celého člověka. A z hlediska systémového přístupu je člověk, stejně jako v bibli, chápán jako jednota těla, duše a okolí. Narušení v kterékoli jeho vrstvě vede k disharmonii, poruše jednoty, nemoci.

Tato jednota je udržována systémovou aktivitou samoregulujících, samoudržujících, samoorganizujících, samoobnovují¬cích, samoléčících a jiných sil, které můžeme souhrnně nazvat „VNITŘNÍ LÉKAŘ“.

Tento vnitřní lékař je nezbytným a výrazným faktorem každého otevřeného, tedy živého systému. Z hlediska dnešního pohledu počítačového věku, onen soubor miliard buněk živého biologického stroje představuje hardware. Software, bez kterého nemůže hardware existovat představuje řídící systém nervový, hormonální a humorální systém a další systémy. Tyto řídící systémy přijímají, zprostředkovávají, uchovávají a řeší informace vnějšího i vnitřního prostředí organismu. A jakákoliv chyba se bezprostředně projeví změnou funkcí, až rozvrácením sytému na úrovni řízení či následně na úrovni postižení vlastního stroje, tj. některého orgánu či jeho části.

Lázeňské pobyty respektive léčba (balneoterapie) se snaží svými ryze přírodními (stimulačními) metodami dostat vychýlené řídící systémy organismu do takového stavu, aby byly plně využity jejich funkční schopnosti samoregulační,samoléčící atd. K tomu lázeňská léčba využívá komplexního přístupu a to nejen aplikaci místně příslušných přírodních léčebných zdrojů a to jak formou zevní či vnitřní aplikace, tj. koupelí, zábalů, pitné terapie, výplachů, inhalací aj, či klimatických podmínek, ale i dalších medicínských postupů. K nim obzvláště patří léčebná rehabilitace a to i ve vodním prostředí, fyzikální terapie využívající různé energie( např. světelnou, magnetickou, elektrickou, zvukovou aj.) a to v různých formách, dietoterapii, ergoterapii, reflexní terapii, fototerapii, klimatoterapii, psychologii, edukační vedení pacienta, režimová opatření, farmakoterapii a další léčebné postupy vycházející z nejnovějších poznatků vědy.

Těmito postupy a účinky jak lokálními, tak celkovými, lázeňské pobyty bezprostředně ovlivňují poruchy logistických funkcí organismu. (Lázeňská léčba zvyšuje obranyschopnost, odolnost vůči stresům, stimuluje a reguluje funkce autonomní nervové soustavy, upravuje látkové a hormonální řízení organismu, zvyšuje rozsah všech funkčních schopností celého organismu apod.).

V dnešním světě, který se správně navrací k osvědčeným přírodním postupům, patří balneologiebalneoterapiedetoxikace a regenerace organismu k pilířům léčebných postupů, které představují cestu ke zdraví, k aktivnímu životu a dlouhověkosti. Lázeňský hotel PARK**** poskytuje léčebné terapie dle principů Ajurvédské medicíny – nejstavšího celostního medicínského systému ověřeného staletími a uznávaného světovou zdravotnickou organizací. Jde o obor medicíny jehož postupy nejméně zatěžují organismus člověka. Ctí lékařskou zásadu „nihil nocere“ – především neškodit.

Lázeňský hotel PARK v Poděbradech hodnocení