Loading…

MUDr. Eva Drahovzalová – nová posila našeho odborného týmu


Regeneračni psychosomatika MUDr Eva Drahovzalova Lázeňský hotel Park Podebrady

Konzultace v Regenerační Medicíně Lázeňský hotel PARK Podebrady CZ

Flyer Régénération Psychomatique Séjour balnéaire tchèques Dr. Eva Drahovzalova FR

Po  vystudování 3 lékařské fakulty Univerzity Karlovy a absolvováni lékařské praxe ke specializaci v oboru všeobecného lékařství v Praze, zahájila další 3 leté studium na francouzských univerzitách v Nantes a  Montpellier, kde získala vysokoškolský diplom v oboru akupunktury.

Ve Francii pokračovala postgraduálním studiem a praxí na lékařských universitách v Montpellier a Toulouse, kde získala další vysokoškolské diplomy v oborech:

Sportovní a nutriční medicíny, Hydroterapie a Balneologie, Fotodermatologie a Homeopatie v CEDH v Paříži.

Od roku 2005 se těmto specializacím věnovala na klinických pracovištích universitní fakulty Rangueil et Purpan a na klinikách Pasteur a  Saint Orens v Toulouse, kde se zaměřovala na kardiovaskulární, respirační a pohybovou rehabilitaci, léčbu kardiovaskulárních rizikových faktorů ( nadváha, obezita, hypertenze, nikotinismus, dyslipidemie…) a dalších chronických onemocněni z poruchy metabolismu, výživy a fyzické aktivity.

Je členkou lékařských vědeckých společnosti a během své klinické praxe ve Švýcarsku pořádá semináře a konference v integrační a regenerační medicíně.

 

Nabízí lékařské přírodní a edukativní cesty k předcházení či zpomalení nemocí a stárnutí.

 

PRVNÍ  ZÁKLADNÍ  KONZULTACE CHeck up:  (doba trvání:  2 hod.)   Cena:  4.000,- Kč

(nezbytná pro následné konsultace v nutriterapii, akupunktury, aurikulotherapie)

Obsahuje:  Globální quantickou  lékařskou diagnostiku, Bioresonanční diagnostiku,

Detekci toxínů, vitamínů a oligoelementů

Zahájení léčby dle stavu a výsledků:  akupunkturou a aurikulotherapií, Nutriční program

 

NUTRITHERAPIE, první konzultace:    (doba trvání: 1 hod.)   Cena: 2.000,- Kč

(předchozí první konsultace CHeck up je nezbytná)

Konsultace v léčbě stravou je základním pilířem zdraví. Zaměřuje se k postupnému návratu stravovací rovnováhy a je především vhodná pro stavy nadváhy a obesity, metabolických poruch s přítomností kardiovaskulárních rizikových faktorů, addikace cukru a jiných toxinů a dalších onemocnění v důsledku výživových poruch.

Speciální biologický test  a laboratorní krevní vyšetření jsou nezbytným doplňkem před následnou osobní (personalisovanou) therapií.

Obsahuje:  Diagnostika biologických terénů

Depistáž tkáňových těžkých kovů, oligoelementů, vitamínů

Zhodnocení výsledků vyšetření

Léčba

Doporučrno:  3 až 6 kontrol ročně (trvání 45 min.,  cena 1.500,- Kč)

 

AKUPUNKTURA, první konsultace:     (doba trvání: 1 hod.)   Cena: 2.000,- Kč

(předchozí první konsultace CHeck up je nezbytná)

Ovlivňuje a harmonizuje energetické okruhy těla a duše v základních a mimořádných drahách v indikacích všeobecné medicíny, jak psychopatologických tak somatických afekcí jako např: stresové a postraumatické stavy úzkosti, strachu a paniky, poruchy reaktivních emocí, adaptability, spánku, nadváhy, obezity, hypertense, dyslipidemie, nikotinismus, addikce cukru nebo jiné intoxikace, funkční gastralgie a enteropathie, nadýmavost, poruchy transitu, chronické bolestivé stavy známé etiologie.

Léčí pomocí sterilních jehel na jedno použití, moxi, laseru, polarizovaného světla, vody, O2, H2, nebo CO2 plynu.

Frekvence léčby 1x denně nebo 1x týdně, nebo 1x měsíčně.

Obsahuje:  Diagnostika pulzovou technikou

Globální quantická diagnostika, léčba

Séance akupunktury

Seance akupunktury mohou být kombinované s aurikulotherapií či ostatními uvedenými metodami.

Seance akupunktury 30 min : 1000Kč

 

 

AURIKULOTHERAPIE, první konzultace:  (doba trvání: 1 hod.)   Cena: 2.000,- Kč

(předchozí první konsultace CHeck up je nezbytná)

Je lékařská diagnostická a léčebná technika, komplementující jiné metody nebo alternující pokud se konvenční léčba stává neuspokojivou nebo když se využily všechny léčebné možnosti. V souladu s klinickým obrazem a frekvenční ušní diagnostikou, se provádí buď jednorázovými jehlami, které zůstávají 20 až 30 minut, nebo permanentními jehlami, které odpadnou samy po několika dnech, nebo kryonickou aplikací na základě tekutého dusíku a speciálního ušního adaptéru.

Ve většině případů jsou nutné tři úvodní ošetření v intervalu 3 až 6 týdnů. Léčba a frekvence je přizpůsobena podle probíhajícího stavu poruchy či nemoci.

Seance aurikulotherapie 30 min : 1000Kč

    Lázeňský hotel PARK v Poděbradech hodnocení